ความมุ่งมั่นของเราในการเป็นส่วนนึงของการบินที่ยั่งยืนในฐานะเอเย่นต์แรกในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร “ทูต Compensaid Program SAF”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามเอ็กซ์เปรส กลายเป็นเอเย่นต์แห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมกับกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่าเพื่อ สนับสนุนการซื้อเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) สำหรับเที่ยวบินธุรกิจของเรา ส่งผลให้ได้เรารับ ใบรับรอง Scope 3 Mitigation Certificate สำหรับการรายงานสมดุลเชิงนิเวศน์

บริษัทของเราให้คำมั่นสัญญานี้เพื่อแสดงถึงความตั้งใจร่วมกันกับสายการบินชั้นนำในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางทางอากาศ และเนื่องจากราคาของ SAF ในปัจจุบันสูงกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก เราหวังว่าการสนับสนุนและความพยายามของเราระดับประเทศไทยจะทำให้ SAF เข้าถึงการบินโดยทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น

นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดซื้อ SAF แล้ว บริษัทฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลด้วยการให้ข้อมูลแก่สมาชิกตัวแทนการท่องเที่ยวในงานสัมมนาและกิจกรรมในอุตสาหกรรมของสายการบินด้วย