ข้อมูลโดยสังเขป

2503
ปีที่ก่อตั้ง
300 +
บริษัทที่ใช้บริการของเรา
3
สาขาในประเทศไทย
50 +
พนักงานที่พร้อมให้บริการ
75 +
พันธมิตรสายการบินนานาชาติ
95
ประเทศเครือข่าย FCM Travel Solutions