การรับรองและสมาชิกภาพ

IATA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
TTAA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
ATTA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
DOT
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent

รางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับจากพันธมิตร

Globus family of brands

ตัวแทนจำหน่ายตัวอย่างปี 2012
ตัวแทนจำหน่ายตัวอย่างปี 2015
ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปตัวอย่างปี 2016

FCm Travel Solutions

พันธมิตรดีเด่นปี 2014
พันธมิตรดีเด่นปี 2015
พันธมิตรดีเด่นปี 2021
พันธมิตรดีเด่นปี 2022

รางวัลชนะเลิศจากสายการบินและคู่ค้า

  • รางวัลจากสายการบิน United Airlines ปี 2010
  • รางวัลจากสายการบิน Japan Airlines ปี 2012, 2013, 2016, 2018
  • รางวัลจากสายการบิน Air Asia ปี 2018
  • รางวัลจากสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ปี 2022
  • รางวัลจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ปี 2022
  • รางวัลจากสายการบินร่วม Japan Airlines และ American Airlines ปี 2013
  • รางวัลจากสายการบิน Garuda Indonesia ปี 2013 & 2015
  • รางวัลจากสายการบิน Emirates ปี 2013-2014
  • เข้าร่วมและผ่านการประเมินมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี 2011-2025
  • รางวัลจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ปี 2022