การรับรองและสมาชิกภาพ

IATA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
TTAA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
ATTA
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent
DOT
+ International Air Transport Association (IATA) – BSP Agent

รางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับจากพันธมิตร

Globus family of brands

ตัวแทนจำหน่ายตัวอย่างปี 2012
ตัวแทนจำหน่ายตัวอย่างปี 2015

FCm Travel Solutions

พันธมิตรดีเด่นปี 2014
พันธมิตรดีเด่นปี 2015

รางวัลชนะเลิศจากสายการบินและคู่ค้า

  • รางวัลจากสายการบิน United Airlines ปี 2010
  • Expedia TAAP Annual Sales Award 2012
  • รางวัลจากสายการบิน Japan Airlines ปี 2012-2013
  • รางวัลจากสายการบินร่วม Japan Airlines และ American Airlines ปี 2013
  • รางวัลจากสายการบิน Garuda Indonesia ปี 2013 & 2015
  • รางวัลจากสายการบิน Emirates ปี 2013-2014