บริษัท สยามเอ็กซ์เปรส เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสังคมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร พนักงานของเราได้รับการดูแลด้วยความเท่าเทียมและยุติธรรม ทั้งยังได้รับการฝึกทักษะที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาในสายงานของตนเองได้อย่างมั่นคง และเรามีความภาคภูมิใจที่พนักงานส่วนใหญ่ของเราได้อยู่ร่วมงานกับเรามาเป็นเวลานานหลายปี

องค์กรของเราพร้อมที่จะคืนความสุขสู่สังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการ ‘Every Transaction Counts’ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในทุกๆ เดือนกันยายนและตุลาคม เราจะบริจาคเงิน 10 บาทต่อทุก ๆ ธุรกรรมที่เราดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการจองตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก การสมัครวีซ่า และอื่นๆ รายได้ที่เกิดขึ้นเราได้นำสมทบองค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ทางพนักงานของเราได้ร่วมกันเลือกในแต่ละปี ผลที่ได้เป็นไปอย่างน่าประทับใจ

พ.ศ. 2555
ได้ซื้อนมผง ผ้าอ้อม ของเล่น ให้แก่ศูนย์ดูแลเด็กกำพร้า พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ
พ.ศ. 2556
ได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลสองแห่งที่โรงพยาบาลศิริราช โดยแห่งแรกนั้นเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถชำระค่ารักษาบริการตนเองได้ และ แห่งที่สองเป็นมูลนิธิโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2557
ได้บริจาคเงินให้แก่วัดพระบาทน้ำพุที่จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2558
ได้บริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลสี่แห่ง โดยสองแห่งแรกอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครและอีกสองแห่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อันเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาของเราทั้งสองแห่ง

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายนี้ต่อไปทั้งในปี พ.ศ. 2559 และปีต่อๆไป

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เราได้สนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าของเรา เข้าร่วมในโครงการ ‘ส่งผ้าห่ม ส่งความอบอุ่น (Blankets of Love)’ อันเป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไรเพื่อจัดหาผ้าห่มให้แก่เด็ก ๆ ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาของเราตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งบริษัท มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากว่า 50 ปี และจะเป็นส่วนสำคัญกับเราสืบต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

 

content-img-one
content-img-two
content-img-three
image001-2