บริษัท สยามเอ็กซ์เปรส เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสังคมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร พนักงานของเราได้รับการดูแลด้วยความเท่าเทียมและยุติธรรม ทั้งยังได้รับการฝึกทักษะที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาในสายงานของตนเองได้อย่างมั่นคง และเรามีความภาคภูมิใจที่พนักงานส่วนใหญ่ของเราได้อยู่ร่วมงานกับเรามาเป็นเวลานานหลายปี

องค์กรของเราพร้อมที่จะคืนความสุขสู่สังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการ “EVERY TRANSACTION COUNTS” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในทุกๆ เดือนกันยายนและตุลาคม เราจะบริจาคเงิน 10 บาทต่อทุก ๆ ธุรกรรมที่เราดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการจองตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก การสมัครวีซ่า และอื่นๆ รายได้ที่เกิดขึ้นเราได้นำสมทบองค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ทางพนักงานของเราได้ร่วมกันเลือกในแต่ละปี ผลที่ได้เป็นไปอย่างน่าประทับใจ

พ.ศ. 2560-2563
ผู้ร่วมก่อตั้งและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของโครงการ “Run for Epilepsy” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักที่ต้องการการผ่าตัดพิเศษ
พ.ศ. 2560
พนักงานของเราเดินทางไปโรงเรียนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริจาค อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และรองเท้า
พ.ศ. 2561
บริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ และจัดหาหนังสือสำหรับเด็กให้กับห้องสมุดโรงเรียนประถมสองแห่ง
พ.ศ. 2562
ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินให้กับ สถานที่พำนักคนชราไร้ที่พึ่งพิง วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2564
สนับสนุนทุนทรัพย์ในการร่วมสร้าง บ้านไอแคร์ iCare Home หนึ่งในโครงการพื้นที่ราบสูง โดยมูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย ณ โรงเรียน เพียงหลวง 11 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหอพักแล้วเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2565
พ.ศ. 2565
บริจาคเงินสนับสนุนองค์กรต่างๆ เช่น บำรุงโรงพยาบาลสงฆ์, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช และ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
พ.ศ. 2566
สนับสนุนงาน ปั่นปันกัน งานระดมทุนด้วยการปั่นจักรยานทางไกล เส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพ ระยะทาง 1,000 กม. ใน 8 วัน เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬาร่วมกันผ่านทางมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาของเราตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งบริษัท มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากว่า 60 ปี และจะเป็นส่วนสำคัญกับเราสืบต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน