การรายงานผลของการเดินทาง

ระบบการจัดทำรายงานของสยามเอ็กซ์เปรสสามารถรวบรวมข้อมูลการเดินทางและสามารถรายงานผลออกมาได้โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสายการบินที่ใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในรายงานผลการเดินทางของเราจะมีการสรุปค่าใช้จ่ายโดยรวม ซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ปรับการวางแผนการเดินทาง และการตั้งงบประมาณการเดินทางได้ในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว *

pie-two
รายงาน
ค่าใช้จ่าย
+รายงานที่นำเสนอสามารถเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งสรุปการเดินทางประจำเดือน รายงานกิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่อสายการบิน ทำให้ลูกค้าเข้าใจแผนการเดินทางของตนเองได้อย่างครบถ้วน
ข้อมูลการติดตาม
นักเดินทาง
+เรามีบริการเสริมให้แก่ลูกค้า โดยเราสามารถรายงานข้อมูลที่ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่สาม เช่น Prism หรือหน่วยบริการติดตามระหว่างการเดินทางต่าง ๆ เช่น International SOS, iJet และ Anvil ได้
การเชื่อมต่อ
ข้อมูลการชำระเงิน
+ด้วยการเชื่อมโยงกับทุกเครือข่ายหลักที่ให้บริการการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตอย่าง American Express, Visa และ MasterCard ทำให้ลูกค้าของเราสามารถที่จะติดตั้งระบบการชำระเงินได้อย่างเต็มรูปแบบ


* รายงานประกอบไปด้วย: (ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร)