จุดเด่นของเราในการช่วยจัดการการเดินทางให้กับองค์กรได้อย่างครบวงจร

บริษัทสยามเอ็กซ์เปรส ให้บริการจัดการและวางแผนการเดินทางที่ครบวงจร และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า จากสำนักงานทั้งสามแห่งของเรา นอกจากนั้น เรายังมีพันธมิตรสายการบินและโรงแรมที่พร้อมที่จะประสานงานกับเราในกรณีต่างๆ อีกด้วย

flightandhotel

การจองเที่ยวบิน โรงแรม และรถเช่า

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของสายการบินที่ได้รับการรับรองจาก IATA เราสามารถจองและออกบัตรโดยสารเครื่องบินจากระบบภายในสำนักงาน ทำให้การออกบัตรโดยสารและเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ทันที และเรายังมีระบบสำรองห้องพักเพื่อลูกค้าองค์กร และเครือข่ายรถเช่า รถรับ-ส่งอีกด้วย

travel-insurance

ประกันการเดินทาง

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำประกันให้กับผู้เดินทาง เราสามารถช่วยทำประกันการเดินทางให้กับพนักงานของท่านทั้งในลักษณะต่อครั้ง หรือ ต่อปี

airline

การเจรจาต่อรองกับสายการบิน

จากการที่เราได้พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับสายการบินต่างๆ มาโดยตลอด ประกอบกับการนำเทคโนโลยีค้นหา (GDS Search) ล่าสุดมาใช้ ทำให้เราสามารถค้นหาราคาเที่ยวบินที่เหมาะสมให้กับผู้เดินทาง โดยเรานำเสนอทั้งราคาจากสายการบินทั่วไปและจากสายการบินต้นทุนต่ำ

vip

บริการอื่นๆ เพื่อทุกความต้องการ

เรามีบริการเสริมพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น การรับรองแขกวีไอพี การประสานงานในการจัดการประชุม ทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน (Outing)

hotel

การจองโรงแรม

ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่มากกว่า 300 ราย ทำให้ พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการจองห้องพักทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโรงแรมที่เป็น Global Corporate Rate โรงแรมที่พักที่อยู่ในเครือกลุ่มโรงแรม และโรงแรมอิสระ

traveler

การติดตามระหว่างการเดินทาง

หากลูกค้าท่านใดมีบริการการติดตามระหว่างการเดินทาง เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการเดินทางให้กับบริษัทที่สามเช่น International SOS, iJET, Anvil และ U H S หลังจากที่ได้รับการอนุญาตจากองค์กรแล้ว

visa

บริการยื่นขอวีซ่า

เรามีพนักงานประจำที่สำนักงาน ที่คุ้นเคยกับกระบวนการยื่นแบบขอวีซ่าในหลากหลายประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ในความรู้และประสบการณ์

payment

การชำระเงินด้วย BTA หรือ Lodge Card

สยามเอ็กซ์เปรส ได้ผ่านการรับรองให้เป็นตัวแทนรับบัตรเครดิต ประเภทองค์กรของ American Express, Visa และ MasterCard