เราให้บริการโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ และทีมงานที่มีความพร้อม โดยพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ อันจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามีการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนได้มีความก้าวหน้าด้านทักษะในการทำงานและรับความรู้ที่ทันสมัยอีกทั้งทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน การโรงแรม และความต้องการของนักเดินทางและนักธุรกิจ

industry
การรับข่าวสารในอุตสาหกรรม
แนวโน้มของตลาด พฤติกรรมของนักเดินทาง
product
การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์
ข่าวสารสายการบินและโรงแรมที่พัก
reservation
การฝึกอบรมระบบการจอง
การอบรมระบบ GDS โดยผู้เชี่ยวชาญ