fcm-logo

FCM TRAVEL SOLUTIONS เป็นเครือข่ายชั้นนำระดับโลกที่มีบริษัทจัดการวางแผนการเดินทางเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่ง เพื่อให้บริการวางแผนการเดินทางเชิงธุรกิจ โดยเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วโลกนี้จะช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินทาง

FCM Travel Solutions ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการด้านประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา และการนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการการเดินทางได้ภายใต้งบประมาณที่กำหนด โปรแกรมการจัดการการเดินทางที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยทำให้การวางแผน และการรายงานผลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

fcm

รางวัลต่างๆ ที่ FCM TRAVEL SOLUTIONS ได้รับทั้งระดับประเทศและระดับสากลจากบริการอันเป็นเลิศ ได้แก่:

fcm-right-logo
World Travel Awards World’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 World Travel Awards
Africa’s Leading Business Travel Agency 2015, 2014, 2013 World Travel Awards
Asia’s Leading Business Travel Company, 2014 World Travel Awards
Asia’s Leading Travel Management Company 2015, 2013, 2012, 2011, 2007 World Travel Awards
Australasia’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012 World Travel Awards
Europe’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008 World Travel Awards
Mexico and Central America’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012 World Travel Awards
Middle East’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012
World Travel Awards North America’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
World Travel Award South America’s Leading Travel Management Company 2015, 2014, 2013, 2012 World Travel Awards

ในปี พ.ศ. 2551 ทาง สยามเอ็กซ์เปรส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน FCM Travel Solutions แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทำให้เราสามารถดำเนินการจัดการวางแผนการเดินทางเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคัดเลือกพันธมิตรของ FCM Travel Solutions เป็นไปอย่างเข้มงวด ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงที่ สยามเอ็กซ์เปรส มีในอุตสากรรมการเดินทาง ความร่วมมือนี้ยังเป็นหลักประกันว่าลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกของ FCM Travel Solutions จะได้รับการบริการในระดับสากลเมื่อใช้บริการผ่านเราในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน องค์กรของไทยที่มีสาขาในต่างประเทศก็สามารถที่จะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และวางใจได้จากตัวแทนที่มีอยู่ทั่วโลกเช่นกัน